Friday, January 4, 2008

Dagens citat!

Dagens citat er fra en udsendelse på DR 2 - Ind under præstekjolen. Her udtaler Henrik Højlund: "Mht. kvindelige præster, der har jeg det jo sådan, at jeg er enig med Det Nye Testamente - det duer ikke!"
Jeg ved ikke, hvad det er, pastor Højlund læser, men i min udgave af Bibelen står der fx: "Men englen sagde til kvinderne: "Frygt ikke! Jeg ved, at I søger efter Jesus, den korsfæstede. Han er ikke her; han er opstået, som han har sagt. Kom og se stedet, hvor han lå. Og skynd jer hen og sig til hans disciple, at han er opstået fra de døde." For mig er det kernen i det glade budskab = evangeliet, at graven er tom, fordi Kristus er opstået fra de døde! Og englen sagde ikke: "Nu skal I se piger, graven er tom, fordi Jesus er opstået. Men sig det endelig ikke til nogen. Det duer I ikke til!
"Alle I, der er døbt til Kristus, har jo iklædt jer Kristus. Her kommer det ikke an på at være jøde eller græker, på at være træl eller fri, på at være mand og kvinde, for I er alle én i Kristus Jesus, og hører I Kristus til, er I også Abrahams afkom, arvinger i kraft af Guds løfte." Ja, det er Paulus, der siger sådan i 1. Kor. 12. Lige præcis det sted, hvor NT siger, at det ikke duer mht. kvindelige præster - det har jeg ikke kunnet finde. Eller det sted, hvor der står, at det duer med mandlige.
Jeg, og mine søstre i Herren, tilhører en kirke, der anerkender at både kvinder og mænd kaldes af Gud til alle kirkelige embeder. Et hvert kald skal prøves og bekræftes af den lokale menighed og af kirkens præster. Er kaldet bekræftet, og har man også bestået sine eksaminer og er blevet ordineret, så har ingen ret til at stille yderligere spørgsmål.
I pastor Højlunds kirke har biskopperne netop udtalt at: "mobning og chikane af kvindelige præster er uacceptabelt, og mandlige præster, der modarbejder deres kvindelige kolleger, risikerer i sidste ende fyring."(Kr.Dagblad forsiden i dag) .
Pastor Højlund mobber eller chikanerer forhåbentlig ikke sine kvindelige kolleger. Han udtaler i hvertfald i DR2 udsendelsen, noget i retning af at kvindelige præster ikke er et emne, der fylder - eller betyder - særligt meget for ham.
Nej, men nu er han så heller ikke kvinde!!!

3 comments:

Signe said...

Hej Charlotte..
Jeg kunne ikke være mere enig. Jeg er personligt rigtig glad for at præsteverdenen ikke kun er domineret af mænd.. Tak til jer kvindelige præster..
Godt nytår,
Keep upthe good work! :)
mange hilsener
Signe Just

Tro Håb og Kærlighed said...

Tak min ven - og godt nytår til dig med!
Kærlig hilsen
Charlotte

Ole Birch said...

Kære Charlotte
Ja, det har sandelg fyldt noget i pressen, hvad de kære folk i Folkekirken for tiden til at gå med. Jeg har ingen erfaringer af en debat om dette spørgsmål i Metodistkirken i Dk i de 30 år jeg har været med, men derfor kan der jo godt ha' været et pres på kvinder i præstetjenesten. Tak, i hvert fald til jer der tjener og har tjent.